Andre verdenskrig i Dalane

school8. klasse–VG3

scheduleca. 90 minutter

Dalane Folkemuseum dekker transport for 9. trinn i Dalane-distriktet, der skolen ikke ligger innen gangavstand. Ta kontakt hvis dette er aktuelt for dere.

Todelt undervisningsopplegg om andre verdenskrig.

DEL 1 – FOREDRAG OG OPPGAVELØSNING

Vi møtes i den gamle offiserbrakka som tilhørte Slettebøleiren. Opplegget starter med et kort foredrag om andre verdenskrig, med vekt på krigen i Egersund og Dalane. Deretter får elevene utdelt et oppgaveark som skal løses i museets krigsutstilling.

DEL 2 – OPERASJON FRESHMAN

Ekskursjon til stedet der de engelske flygerne fra den mislykkede sabotasjeaksjonen Operasjon Freshman ble henrettet, samt minnesmerket ved samme sted. Underveis lærer elevene om motstandsarbeidet og kampen om tungtvannet.

Merk: Elevene bør kle seg etter været og ha godt fottøy.