Undervisning

Pedagogiske tilbud

Dalane Folkemuseum tilbyr en rekke opplegg for barn og unge knyttet til ulike kulturhistoriske temaer. Vi tar imot grupper hele året, og alle våre formidlingstilbud er gratis for barnehager, skoleklasser og andre utdanningsinstitusjoner.

Bestilling av opplegg

Velg et trinn for å vise undervisningsopplegg:

I tillegg til oppleggene i listen ovenfor, tilbyr vi skreddersydde opplegg basert på bestemte temaer, og tilpasser dette etter alder og interesse. Ønsker dere et spesifikt undervisningsopplegg eller en tilpasset omvisning? Ta kontakt for å avtale tidspunkt for deres besøk.

Samarbeid med skoler

Museet ønsker et tett samarbeid med skolene i Dalane og kan bidra i tema- og prosjektarbeid. Vi har en rik samling av gjenstander, fotografier, lokalhistorisk litteratur og bygninger som kan være utgangspunkt for slikt arbeid.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Dalane Folkemuseum er en del av Eigersund kommune sin kulturelle skolesekk. Vi har spesifikke opplegg for 3.–4. trinn. I tillegg dekker museet transport for 9. trinn i Dalane-distriktet til opplegg om 2. verdenskrig på Slettebø.

Kontakt oss

Telefon: +47 51 46 14 10

E-post: post@dalanefolkemuseum.no