Museumsbutikk

Besøk gjerne vår museumsbutikk på Egersund Fayancemuseum! Der finner du bl.a. fayancetrykk, keramikk, postkort og bøker fra Dalane Folkemuseum.

Dalane Folkemuseum er som navnet sier folkemuseum for Dalaneregionen.

Museet har i mange år hatt museumsbutikk, og i forbindelse med flytting av Fajansemuseet til sentrum av Egersund, begynte arbeidet med å videreutvikle museumsbutikken.

Krukker

Keramisk produksjon har lange tradisjoner i distriktet, og det er derfor naturlig for oss å ha dette som hovedsatsing. Vi selger produkter fra lokale keramikere. I tillegg kontaktet vi Figgjo for å se på muligheten for et samarbeid. Det har resultert i et utvalg produkter med Jakob Sømme sin alkemugg og Kitty Kielland sitt Bekkeblom-mønster på. Designeren Eli Oftedal Sømme har laget nye varianter av gamle mønster og tilpasset det dagens formgivning. Produkter med disse mønstrene selges bare hos oss.

Vi ønsker imidlertid at butikken – i likhet med museet – skal representere hele Dalaneregionen. Kystkulturen var og er viktig. Da vi skulle utvide produktspekteret med glass, valgte vi derfor fiskefigurer, kuler (minner om garnblåser) mm. Fargevalget er langt på vei holdt i blått og grønt som gir assosiasjoner til havet. Glass i seg selv minner og om vann. Vi legger også vekt på at glass og keramikk er en del av borddekking/husgeråd. Det er derfor lett gjenkjennelig og assosieres med dagligliv, enten man har vokst opp i bygd eller by. I tillegg har de «et felles opphav» i sand og leire.

Da vi fikk kjennskap til en kunstner som lager smykker og ørepynt av knust porselen og lakseskinn så vi at produktene ville supplere vårt konsept. Med laks og laksefiske som en viktig næring i distriktet passer det med ørepynt laget av lakseskinn. At kunstneren i tillegg lager smykker og ørepynt av knust porselen/fayance er gjenbruk vi synes om. Vi har vel alle knust en kopp eller skål en gang og kastet bitene fordi vi ikke lenger kan bruke dem. Her får noe av dette et nytt bruksområde, og vi får glede av det lenger.

Sauehold er og har vært viktig for hele Dalane. Et spesielt landskap og små gårder gjorde at mange satset på sau. Vi selger saueskinn med trykk og sauer i keramikk for at også den delen av tradisjonsyrkene i distriktet skal være representert.

Bøker

Vi selger lokal litteratur, i hovedsak egne utgivelser men også andre er representert.

Vi har et utvalg grafiske trykk fra graverte kobberplater. Disse ble i sin tid brukt til trykking av mønster på Fajansefabrikken. I tillegg selger vi trykk av billedkunstneren Herbert Thoma som bor i Egersund. Han har gitt en stor del av sine førstetrykk i gave til museet, og har dermed gitt museet et stort og viktig bidrag til samlingene.
Dukkehoder
Sist men ikke minst selges produkter – dukkehoder og Rosslandsguden/mannahodet – som blir laget på museet. Vi er stolte over at vi lager egne produkter for salg. Dette er en videreføring av den lange keramiske/pottemaker-tradisjonen.

Etter hvert som vareutvalget i butikken utvides eller endres vil det være disse tankene som ligger bak. Det skal ha en lokal forankring og være representativt for distriktet.

Krukker og lysestaker fra Egersund Terracotta og Keramikk

Kopper og lysestaker fra Egersund Terracotta og Keramikk

Flasker