Gjenstandssamlingen

Foto øverst: «Guten» og protokollen: Museets eldste protokoll går tilbake til 1907. Gjenstand nummer én er «En utskaaren Gut staaet paa det gamle Spröitehus paa Lahellen. […]». Figuren tronet øverst på sprøytehuset som tidligere stod ved Egersund kirke.

Foto av Dalane Folkemuseums lokaler på Årstad i 1920. Foto: M. E. Dancke

Dalane Folkemuseums lokaler på Årstad gård i 1920. Her, like utenfor bygrensa, holdt museet til mellom 1910 og 1934. Foto: M. E. Dancke

Gjenstandssamlingen teller i dag cirka 50 000, og avspeiler blant annet dalbuens liv i arbeid og helg – gjenstander knyttet til hjem og innbo, jordbruk, håndverk og kunsthåndverk. Vi legger stadig ut flere av gjenstandene på DigitaltMuseum, hvor du kan søke og vise informasjon om dem.

Den største delen av samlingen reflekterer livet på bygda og på gården, men bymiljøet er også representert. Samlingene har størst nedslagsfelt på 1700- og 1800-tallet, men det finnes unntak: et eksempel er museets kirkekunst som er fra første halvdel av 1600-tallet. I senere tid er samlingen blitt utvidet med gjenstander fra vår nære fortid; da i hovedsak knyttet til kategoriene hjem og yrke.

Arkivet

Foto av A. S. Dancke som beskuer en kopp i museets første lokaler på Årstad. Foto: M. E. Dancke.

Foto av A. S. Dancke som beskuer en kopp i museets første lokaler på Årstad. Foto: M. E. Dancke.

Arkivet omfatter i hovedsak privatarkiv fra det lokale næringsliv, foreningsliv og frivillige organisasjoner. Museet har også en del minnemateriale, historier og sagn, samt ord og uttrykk.