Peter Arnfinn Flak (1870-1937)

Peter Arnfinn Flak

Peter Arnfinn Flak

Profesjonell fotograf. Samlingen omfatter slutten av 1890-årene. Flak fotograferte i Egersund og Dalane.

Peter Arnfinn Flak ble født i Egersund i 1870. Bildene hans er tatt i tiåret 1890-1900. Det er hovedsakelig bybilder, men en del er fra andre områder i Dalane, og da særlig fra Bjerkreimstraktene.

Flak emigrerte til Malaya i 1900, hvor han slo seg ned som plantasjebestyrer. Senere kom han inn i politiet og spesialiserte seg på identifisering av fingeravtrykk. Etter noen år flyttet han til Amerika, hvor han fortsatte arbeidet med identifiseringssystemet sitt. Han opprettet et eget firma i New York; Flak Finger Print System Co. Hans system for fingeravtrykkidentifisering var overlegent de foregående systemene. Det ga god oversikt og høyere grad av sikkerhet i klassifikasjonen. I 1908 utviklet han det som i dag er standarden for fingeravtrykktaking; en 8-tommers papp-plate av middels tykkelse, som er laget spesielt for å være lett å katalogisere og finne fram igjen. Flak arbeidet mye som konsulent for politiet og en lang rekke offentlige og private institusjoner i USA. Han døde i New York i 1937.

Fotlandsfossen med Fotland Uldspinneri cirka 1896. Foto: Petter Arnfinn Flak (DFF-AF0061).

Fotlandsfossen med Fotland Uldspinneri cirka 1896. Foto: Peter Arnfinn Flak (DFF-AF0061).

Foto av Slettebø gård cirka 1896. Foto: Petter Arnfinn Flak (DFF-AF0108, utsnitt).

Foto av Slettebø gård cirka 1896. Foto: Peter Arnfinn Flak (DFF-AF0108, utsnitt).