Collections

Dalane Folkemuseum was established in 1910 as "an asylum for lost and fading times' cultural heritage and traditions within our corner of the fatherland...". The area of interest was all of the Dalane region (Bjerkreim, Lund, Sokndal and Eigersund), including Ogna - now Hå kommune. The boundaries were not set in stone, and the museum also has items originally from Jæren and Setesdal. The collections today encompass items, archives, immaterial cultural heritage, buildings and photographs.

The photo collection

The photo collection

Museet har en omfattende fotosamling. Den består av mer enn 50 000 bilder fra hele Dalane. Fotosamlingen dekker først og fremst perioden fra 1890-årene fram mot vår egen tid. Her finnes bilder av personer, landskap og steder. I løpet av de siste...
The item collection

The item collection

Foto øverst: "Guten" og protokollen: Museets eldste protokoll går tilbake til 1907. Gjenstand nummer én er "En utskaaren Gut staaet paa det gamle Spröitehus paa Lahellen. [...]". Figuren tronet øverst på sprøytehuset som tidligere stod ved Egersund kirke....