Samlinger

Dalane Folkemuseum ble etablert i 1910 som «et asylum for svundne og svindende tiders kulturminder og tradisjon inden vort hjørne af Fædrelandet…». Satsningsområdet gjaldt hele Dalaneregionen, inkludert Ogna – nå Hå kommune. Grensene ble ikke entydig trukket opp, og museet har også materiale som opprinnelig kommer fra Jæren og Setesdal. Samlingene omfatter i dag gjenstander, arkivalia, immateriell kulturarv, bygninger og fotografier.

Fotosamlingen

Fotosamlingen

Museet har en omfattende fotosamling. Den består av mer enn 50 000 bilder fra hele Dalane. Fotosamlingen dekker først og fremst perioden fra 1890-årene fram mot vår egen tid. Her finnes bilder av personer, landskap og steder. I løpet av de siste...
Gjenstandssamlingen

Gjenstandssamlingen

Foto øverst: "Guten" og protokollen: Museets eldste protokoll går tilbake til 1907. Gjenstand nummer én er "En utskaaren Gut staaet paa det gamle Spröitehus paa Lahellen. [...]". Figuren tronet øverst på sprøytehuset som tidligere stod ved Egersund kirke....