LÆRETID I NEWCASTLE

Det var mye Johan Feyer måtte lære før han kunne starte sitt eget potteri. Derfor reiste han til et sted hvor det var mange potterier han kunne studere og lære av. Turen gikk til Newcastle i England.

Etter et års tid i England hadde Feyer lært mye om hvordan man drev potteri og hvordan man lagde keramikk av leire. Han hadde med seg hjem råvarer, utstyr og arbeidsfolk hjem til Egersund.

OPPGAVER

  • Lær om engelsk språkpåvirkning på egersundsdialekten gjennom å se på ordene mabliss, saggar og kraks.
    Last ned arbeidsarket «Engelsk til egersundsk».
    Lær mer ved å laste ned lesearket «Lær mer om ordene»


ARBEIDSARK


LESEARK