FEYER FORLATER EGERSUND

Johan Feyer var en flink fabrikksjef og drev fabrikken med suksess i mange år, men i 1876 gikk fajansefabrikken konkurs. Johan Feyer skyldte mer penger enn han kunne betale og måtte slutte i jobben sin som fabrikkdirektør. Han dro fra byen som en fattig og slagen mann.

  • Hvorfor tror du at måka på tegningen sier at «Han tapte, men byen vant»?

Selv om Johan Feyer og fabrikken hadde gått konkurs, klarte andre å få fabrikken og produksjonen i gang igjen. Det var det mange som var glade for. Fabrikken var den største arbeidsplassen i byen, og var derfor viktig for mange.

  • Fabrikken i Egersund produserte varer i veldig mange år. Helt fra 1847 til 1979. Hvor mange år blir det?