Undervisning

Dalane Folkemuseum tilbyr en rekke opplegg for barn og unge, tilknyttet ulike kulturhistoriske tema. Vi tar i mot grupper hele året.

Formidlingstilbudene er gratis for barnehager, skoleklasser og andre utdanningsinstitusjoner.

VELG TRINN FOR Å SE UNDERVISNINGSTILBUD

DIGITALE FORMIDLINGSOPPLEGG

› Johan Feyer og Fayancefabrikken

_______

BESTILLING AV OPPLEGG

Ta kontakt for å bestille ønsket undervisningsopplegg og avtale tidspunkt for deres besøk. Vi tilpasser opplegg og omvisning etter alder og interesse. Dersom dere ønsker formidling om et bestemt tema, kan vi skreddersy et opplegg til dere.

Formidlingstilbudene våre er tilknyttet Egersund Fayancemuseum og Dalane Folkemuseums anlegg på Slettebø, men formidlingen kan også ta utgangspunkt i andre steder, eller finne sted i et klasserom.

Egersund Fayancemuseum kan besøkes på egenhånd i våre åpningstider. Ta kontakt med oss i forkant av et slikt besøk.

MUSEUMSLOSEN

Våre formidlingsopplegg publiseres på MuseumsLosen. Det er en fellesportal for museene i Norge, der lærere og barnehageansatte kan bla seg gjennom de mange oppleggene ved museene. Du kan både lese om våre formidlingsopplegg og sende inn bestilling av opplegg via MuseumsLosen.

Besøk MuseumsLosen her.

SAMARBEID MED SKOLER

Museet ønsker et tett samarbeid med skolene i Dalane og bidrar gjerne i tema- og prosjektarbeid. Vår gjenstandssamling, fotosamling, samling av lokalhistorisk litteratur, og våre bygninger rundt om i Dalane, utgjør gode utgangspunkt for slikt arbeid.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Dalane Folkemuseum er en del av Eigersund kommune sin skolesekk, og har opplegg for 3. – 4. trinn. Dalane Folkemuseum har de siste årene dekket transport for 9. trinn i Dalane distriktet, til opplegg om 2. verdenskrig på Slettebø. Skolene dette tilbudet gjelder blir kontaktet av museet.