Om foreningens arrangementer

Dalane Folkemuseums Venneforening arrangerer møter, foredrag og fellesturer. Arrangementene er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

«Drøs»

En gang i måneden er det «Drøs» på Dalane Folkemuseum. Da samles en gjeng som er bredt lokalhistorisk interessert for å drøse om ulike emner. Kvelden innledes av at noen legger frem et emne, deretter er det kaffe og nettopp – drøs – om det aktuelle emnet.

Det hele er uformelt, men med en viss struktur som er dekkende for kveldens emne.

Enkelte ganger vil drøsene bli byttet ut med et rent foredrag hvis det av ulike årsaker passer best. Alle drøs og foredrag blir annonsert i Dalane Tidende.

Tid: Kl. 18:30-20:30, møtedag onsdag.

Vi har vanligvis møtene på Egersund Fayancemuseum.

Det er Eigersund Historielag og Dalane Folkemuseums Venneforening som arrangerer drøsene, og de er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer. Det er rimelig og man kan gå de gangene det passer. Vanligvis pleier vi å være mellom 20 og 30 personer på hvert drøs, og det ser ut som om interessen er økende. Vi håper å nå enda flere.