Medlemmer

Bli medlem i Dalane Folkemuseums venneforening og få disse fordelene!

  • Gratis inngang i museets åpningstid (også for medlemmets familie med barn under 16 år)
  • Rabatt i museumsbutikken
  • Museets årbok gratis tilsendt når den publiseres

Kontingent: 200 kr per år.

Innmelding: Trykk her for å sende en e-post til post@dalanefolkemuseum.no, eller ring +47 51 46 14 10, dersom du ønsker å bli medlem.

Om foreningen

Dalane Folkemuseums venneforening ble stiftet i 1998 da Dalane Folkemuseum ble omgjort til stiftelse. Foreningen har to representanter i Dalane Folkemuseums styre.

Foreningen arrangerer historiske foredrag, utflukter og andre sosiale arrangementer. Venneforeningen har også en avdeling for slektsforskning. Dette er et samarbeid med Slekt og Data og Dalane Folkemuseum. Her deles bl.a. slektshistorier for nybegynnere og erfarne slektsgranskere. Møter annenhver onsdag.

Én gang i måneden avholdes historiske foredrag, vanligvis på Egersund Fayancemuseum. Kvelden innledes med et historisk foredrag, deretter er det kaffe/servering og drøs om det aktuelle temaet. Alle arrangementer blir annonsert, og foregår vanligvis en onsdag fra kl. 18:30 til 20:30. Foredragskveldene arrangeres av Dalane Folkemuseums venneforening og Eigersund historielag, og er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer.