Egersund byhistoriske leksikon

Wicksell, Anna Bugge

Anna Bugge Wicksell (1862 - 1928)

Anna Kristine Margrete Bugge (1862 - 1928) ble født i Egersund. I 1875 ble hennes far, Jens Ulrik Ferdinand Bugge1) utnevnt til telegrafinspektør for Fredrikshalds Distrikt og Grensekorrespondansen, og familien flyttet til Kristiania. I 1885 var hun en av i alt fem kvinner som fikk ta examen artium som privatist. Bare én gang tidligere hadde en kvinne fått ta slik eksamen i Norge (Cecilie Thoresen, i 1882). Anna Bugge ble leder for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i 1888, og arbeidet bl.a. for å gi kvinner økonomisk selvstendighet og stemmerett. Hennes søster, Johanne Cathrine «Kitty» Bugge, fulgte seinere i hennes fotspor og ble leder for NKF i 1935.

Flyttet fra Norge i 1889, og ble senere samboer med professor i sosialøkonomi, Johan Gustaf Knut Wicksell. Paret formaliserte sitt forhold gjennom en kontrakt der full likestilling ble fastslått. Dette var så radikalt at det ble brudd med Annas familie, og medførte problemer med universitetsmiljøet i Lund. Anna samlet tidlig svenske kvinner til kamp for stemmerett og fredsarbeid, og tok juridisk embedseksamen i 1911. Ble Sveriges første kvinnelige diplomat som utsending til Folkeforbundet fra 1920. A.B.W har fått utgitt en rekke publikasjoner, og er biografisk omtalt i flere bøker. Svensk statsborger fra 1911.2)

1)
I slekt med prestefamilien Bugge, og er sønnen til Kjeld Andreas Bugge
2)
Kilder: Norsk biografisk leksikon (nettutgave), Dalane folkemuseums årbok nr 13, s 181