Egersund byhistoriske leksikon

Victoria Hotel

Victoria Hotel holdt til i samme bygning som Ellingsens Hotel hadde vært tidligere. Foto: P. A. Flak/DF

Driften av Ellingsens Hotel i Strandgaten 41 ble avviklet i 1914 og Johannes Eliassen kjøpte eiendommen. Senere ble det på nytt hotell i bygningen, men nå med navnet Victoria Hotel.

Det nye hotellet var ikke spesielt velrenommert, og eieren synes mest interessert i å dra flest mulig penger ut av driften. Hotellet ble imidlertid pusset opp i 1921, men det kostet dyrt og Egersunds og Dalenes Privatbank måtte overta eiendommen som følge av misligholdte lån. Da banken gikk konkurs i 1922 satt den således som eier, men boet fikk året etter solgt den til Karen Stuhaug. Hun drev virksomheten videre, etter hvert mer som et hospits enn som hotell. Etter krigen var det stort sett slutt på hotell- og hospitsdriften i huset.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 300, 414; Abram Kjell Sørdal: Kvinnelige næringsdrivende. Dalane Folkemuseums årbok nr. 13, s. 12, 15