Egersund byhistoriske leksikon

Vibberodden fyrstasjon

Vibberodden 2012. Foto: T. Bøe.
Vibberodden fyrstasjon. Den loddrette stripa midt på huset er rødmalt. Slik merking ble brukt for å skille fyrbygninger fra annen bygningsmasse langs kysten og for å forsterke fyret som dagmerke. Foto: DF

Vibberodden fyr er et innseilingsfyr som skulle lede fartøyer fra åpen sjø til det sydlige innløp til Egersund og videre til Gjellestadvika hvor det var god ankringsplass.

Fyrapparatet var plassert på fyrbygningens østre gavl, og ble tent 28. november 1855. Fyrlyktehuset ble skiftet ut med et nytt i 1886. I 1914 ble et lyktehus som tidligere hadde tilhørt Boknasund fyr satt opp på Vibberodden. Det fikk elektrisk strøm i 1933. I 1955 ble fyret automatisert med ”sovende vakt”.

Fyrstasjonen, som var en enmannsbetjent stasjon, ble avfolket i 1977 og samtidig erstattet med en fyrlykt som ble satt opp ved siden av fyrbygningen. Fyrlykta er en plastlykt på betongsøyle. Fyrstasjonen disponeres nå av Stiftelsen Vibberoddens venner.1)

1)
Kilder: Bjørkhaug og Paulson: Norges Fyr fra Svenskegrensen til Stad, Bind 1; http://www.viberodden.no; http://www.fyr.no/index.php?option=com_content&view=article&id=524:vibberodden-fyrstasjon&catid=59:rogaland&Itemid=571; Opplysninger fra Norsk Fyrhistorisk Forening, http://www.fyr.no