Egersund byhistoriske leksikon

Vestre gate

Kart: Eigersund kommunes kartløsning.

Sidegate til Strandgaten, mellom nr. 40 og 42, navnsatt i 1905.

Gata ble regulert etter Bybrannen i 1843. Navnet er logisk nok: i 1843 var dette den veien med atkomst til sjøen som lå lengst vest i byen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 61