Egersund byhistoriske leksikon

Venstre

Venstres logo.

Kort tid etter at Grunnlovsforeningen var stiftet inviterte noen venstrefolk, tre fra byen og tre fra landsognet, til møte i Gymnastikklokalet. Hensikten var klar, nemlig å ”danne en Forening eller Samtalelag, for at modarbeide den nys oprettede Højreforening”.

Møtet ble holdt 9. juni 1883. Venstrefolkene hadde god oppslutning, og hele 150 personer møtte. Av disse tegnet om lag 120 personer medlemskap. Blant de resterende møtedeltakerne var det mange nysgjerrige høyrefolk som hadde benket seg på galleriet.

Det nystiftede laget tok navnet Egersund Samtalelag, og ble forløperen til Egersund venstre. Etter et halvt års virke hadde laget rundt 170 medlemmer.

Venstre på landsplan ble stiftet 28. august 1884 og er landets eldste politiske parti.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 112 f; http://no.wikipedia.org/wiki/Venstre