Egersund byhistoriske leksikon

Vannbassengan

Skolebarn på skogplanting ved Kjerketjødne/Nordsjøen i 1944. Foto: Osvald Nilsen/DF

Byens unike friluftsområde, beliggende øst for sentrum, bærer med sine småvann, stier, lysløype og vegetasjon sitt navn med rette. Området ville ikke hatt sin nåværende form om ikke de første magasiner til Egersund vannverk hadde blitt anlagt her.

Den 8. april 1889 søkte Egersund Skog- og Treplantningsselskap om tillatelse til å beplante kommunens eiendom Bjergsted som hadde blitt kjøpt inn som ”isolasjonsareal” i nedslagsfeltet. Slik tillatelse ble gitt av bystyret i møte 24. april. Treplantningsselskapet ble etter hvert selv en betydelig grunneier i området, og plantet til hele området, både egne og kommunens eiendommer.

Området driftes og vedlikeholdes i dag av Treplantningsselskapet og Eigersund kommune i fellesskap.1)

Se også:

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 42