Egersund byhistoriske leksikon

Uren

Uren ligger omtrent midt på bildet. Foto: T. Sandstøl/DF

Området mellom Dampskipskaien og der Strandgaten begynte (omtrent ved nåværende Strandgaten 25) ble fra gammelt av kalt Uren, lokal uttale: Ure. Veien mellom Dampskipskaien og byen gikk gjennom området, på innsiden av rekka med sjøhus langs Lindøygapet og bak Bradbenken.

Langs veiens sørøstre side lå det noen bolighus. I 1885 var det kun to. I tillegg bodde dampskipsoppsynsmann Christian Tollefsen og hans familie i ekspedisjonsbygget på Dampskipskaien. Til sammen bodde det 32 personer i Uren i 1885. I 1900 var det fem bolighus og 23 personer i området, mens det i 1910 var seks bolighus og 36 personer.

Da byen fikk offisielle Gatenavn i 1905 fikk bygningene i Uren adresse til Strandgaten og områdebetegnelsen Uren gikk etter hvert ut av alminnelig bruk.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, bind 2, s. 20; Folketellingene i 1885, 1900 og 1910.