Egersund byhistoriske leksikon

Tyskerbrua

Tyskerbrua 1970. Foto: Alf Fagerheim/DF

Tyskerbrua ble, som navnet antyder, bygget av tyskerne under okkupasjonen, antakelig tidlig i 1941. Den krysser Lundeåne ca 150 meter oppstrøms Damsgårdsbrua.

Tyskerne hadde rekvirert både Egersund Misjonshus og EvangeliehusetMosbekk til eget bruk, og hadde behov for et sted å krysse Lundeåne i tillegg til Damsgård bru. Veien mellom forlegningen i byen og leiren på Slettebø ble også litt kortere enn om en måtte gå over Damsgård bru.

Den opprinnelige brua var bygd av tre, og var akkurat så bred at en liten lastebil kunne kjøre over den og snike seg ut på Nyeveien mellom nr. 11 og nr. 13.

Brua var ikke særlig solid bygget, og heller ikke vedlikeholdt. På høsten 1949 var den i så dårlig forfatning at byingeniøren ba politiet om å stenge den for all kjøretøytrafikk inntil eierforholdet ble klarlagt. På det tidspunkt hadde kommunen ikke påtatt seg ansvar for brua siden den var bygd av andre og ikke inngikk i gjeldende byplan.

Formannskapet ville gjerne ta ansvar for brua og opprettholde den for gangtrafikk. Løsningen ble å bygge ei ny bru siden den gamle var i så dårlig stand at det knapt nyttet å reparere den. T. Ognedal & sønner fikk oppdraget og bygde ny bru vinteren 1950/51. Prisen for det hele var 3 300 kr. I 2014 ble brua renovert og fikk nytt rekkverk. Under uværet «Synne» i desember 2015 ble brua totalt ødelagt av flom i Lundeåne.1)

1)
Kilder: Muntlig overlevering, Abram Kjell Sørdal; Eigersund kommunes arkiv; http://dalane-tidende.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=18256 - hentet 07.12.2015