Egersund byhistoriske leksikon

Tveidatjødne

profiler og snitt for Tveidatjødne. Eigersund kommunes arkiv.

Tveidatjødne inngikk i det opprinnelige Egersund vannverk, og ble oppdemmet i 1876/77. Opprinnelig ble det bygd en demning i nord som lå ca 30 meter sør for den som står i dag. Før vannverket ble godkjent måtte demningen heves 0,6 meter. Magasinet ble da på 29 800 m3 vann.

I 1897 ble magasinet utvidet betraktelig. Det ble bygd nye demninger i sørvest og nord slik at vannspeilet ble hevet 2 meter. Magasinkapasiteten økte til 62 700 m3 vann, og tjødne fikk den form det har i dag.

I 1941 ble det lagt en 10-tommers trerørledning som ledet vann fra Kråkevatnet til Tveidatjødne. Dermed fikk vannverket utvidet nedslagsfelt og økt magasinkapasitet. Da vannbehandlingsanlegget ved Kjerketjødne ble bygd i 1975 ble Tveidatjødne inntaksbasseng, en status det hadde helt til 1993 da inntaket ble flyttet til Kråkevatnet.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.