Egersund byhistoriske leksikon

Tuntreet

Tuntreets fall 2. juli 1958. Foto: Ukjent/DF

I den gamle Jernbaneparken sør for Jernbanestasjonen i sentrum sto det et prektig lønnetre – byens tuntre. Da kommunen hadde fått hånd om stasjonsområdet og regulerte dette, ble det tegnet inn en veg mellom Torget og Lervika.

Vegens linjeføring og bredde tilsa at både parken, tuntreet og fontenen Paddå måtte vike plassen. Det skjedde ikke uten kamp, og mange engasjerte seg for tuntreets bevaring. Men forgjeves: den 2. juli 1958 ble bystyrets vedtak om felling gjennomført.1)

1)
Kilder: Dalane Tidende 20.06.1958, 02.07.1958, 04.07.1958