Egersund byhistoriske leksikon

Trodlaflue

Fraktebåten «Homborsund» gikk på grunn på Trodlaflue natt til 15. mars 1953. Her fra lossing av båten. Foto: Osvald Nilsen/Ivar Rusdal

Trodlaflue var et navn brukt på ei flu1) sør i Nysund. På Rasmus Juells kart fra 1708 er landet innenfor benevnt Troldkierke2) og selve flua er kalt Troldkierkeboen. Det formelle navnet ble etter hvert Nyåsflue. Farvannet mellom flua og landet på Eigerøy var grunt og ble kalt Trodlagrunnen.

Korrekt merking av flua hindret ikke at det skjedde mange grunnstøtinger. I 1957 fant havnevesenet det derfor nødvendig å sette opp en ekstra retningsviser ved den. I den anledning uttalte havnefogden: «Går noen på nå, må de være idioter!» Men en snau måned senere sto en danske på flua. Uka etterpå meldte Dalane Tidende i sin Okka by-spalte sarkastisk: «Det høres utrolig ut, men pålitelige kilder melder at intet fartøy har gått på Trodlaflue i denne uken.»

Trodlaflue ble sprengt bort i 1963, og i 1968 ble Trodlagrunnen utfylt av Egerø Sildoljefabrikk.3)

1)
Flatt skjær eller grunne som vanligvis ligger under vann når det er flo, båe.
2)
Troldkirke er fra gammelt av ofte brukt som betegnelse på ei hule eller grue i terrenget.
3)
Kilder: http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=flu&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=bokmaal – hentet 04.08.2015; Dalane Tidende 16.03.1953, 18.11.1957, 02.12.1957, 06.12.1957; Egersund havns arkiv; Rasmus Juells kart fra 1708