Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Skog- og Treplantningsselskap

Treplantingsselskapets logo

Treplantningsselskapet ble stiftet av entusiastiske og samfunnsengasjerte innbyggere 17. april 1878. Formålsparagrafen lød: ”Selskabets formål er fremme af skov og træplantning ved Egersunds by og i dens nærmeste omegn.”.

I perioden fra stiftelsen og fram til 1914 var Samlaget en betydelig økonomisk bidragsyter til Treplantningsselskapets virksomhet. Bare seks uker etter at det ble stiftet kunne selskapet kjøpe Elverhøy. Det fikk også i stand en leieavtale med grunneierne i Kontrari om å leie grunn til planting og plantet 5 000 lerketrær på området. Etter denne aktive starten har selskapet jevnt og trutt ervervet både bynære eiendommer og eiendommer i det tidligere landsognet, hele tiden med sin formålsparagraf som ledesnor.

I 1889 søkte selskapet kommunen om tillatelse til å beplante kommunens eiendom Bjergsted i Vannbassengan. Senere ble selskapet også grunneier i området, og kommunen og selskapet samarbeider nå om drift og forvaltning av området. Et annet bynært område som eies og drives av Treplantningsselskapet er Sundsoddfeltet.1)

1)
Kilder: Egersund Skog- og Treplantningsselskap: 100 år i naturens tjeneste 1878-1978. Småskrift; Leif Dybing: Egersund Skog- og Treplantningsselskap 1878-2003 Artikkel i bilag til Dalane Tidende fredag 23. april 2004; Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 42