Egersund byhistoriske leksikon

Torvgården

Torvgården under bygging - mai 1964. Foto: Fotohuset/DF
Torvgården i 1991. Foto: Torbjørn Bøe

Bygning med tre adresser: Kirkegaten 1, Torget 2 og Johan Feyers gate 2. Dette området var blitt sterkt skadet i Bybrannen i 1961. Bygget ble oppført med hjemmel i Reguleringsplan 1962, og er tegnet av arkitekt S. Brandsberg-Dahl. Hovedentreprnør for råbygget var Ognedal & Sønner. Byggearbeidene startet i februar 1964, og i mai 1965 sto bygget klar til å tas i bruk. Byggets kanskje mest kjente leietaker fra starten av, det nye, storslåtte spise- og dansested Grand Inn, åpnet dørene 26. mai 1965. Bygget er arkitektonisk sett på alle måter rett for sin tid.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 42; Dalane Tidende 26.01.1964, 26.05.1965