Egersund byhistoriske leksikon

Torssteinen

Torssteinen må vike for andre formål. I bakgrunnen til venstre sees Stormvarslet. Foto: E. K. Ellingsen/DF

Torssteinen var en stor flyttblokk som lå like ved Torskjeldå. Steinen var skiftestein mellom Årstad og Husabø.1)

1)
Kilde: Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 14