Egersund byhistoriske leksikon

Torskjeldå

Torskjeldå lå like ved Torssteinen. Foto: E. K. Ellingsen/DF

Rett nedenfor dagens Strandgaten 13 og 15, like ovenfor vannkanten, var det en kilde som het Torskjeldå. I denne kilden kunne både byens befolkning og fartøyer som var innom havna hente godt drikkevann.1)

Når navnet Tor er knyttet til en kilde, er det sannsynligvis den norrøne guden Tor det er tale om. Det samme er tilfelle for den nærliggende Torssteinen.2)

1)
Kilde: Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 14; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 33
2)
Kilde: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer os