Egersund byhistoriske leksikon

Torget

Torget i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Plassen i krysset mellom Johan Feyers gate og Strandgaten, navnsatt i 1905.

Torg betyr handelsplass, og kommer av det gammelrussiske torgu.

Plassen ble regulert etter Bybrannen i 1843. I denne planen ble den benevnt Kirketorv for å skille den fra Nytorv, se: Skoleplassen. Bysten av Johan Feyer sto på Torget fra de ble avduket i 1906 til den ble flyttet til Fabrikkplassen i 1936. 1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 60; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 577, 578