Egersund byhistoriske leksikon

Thorsenhuset

Thorsenhuset i forgrunnen på venstre side. Foto: P. A. Flak/DF

Strandgaten nr. 43. Bygningen er en av tre Freda bygninger i Egersund, fredet etter lov av 02.12.1920 og tinglyst 24.08.1923.

Bygningen ble oppført av farger og handelsborger Lars Thorsen i 1846, etter Bybrannen i 1843. I kjelleren var det bl.a. fargeri. I tillegg til våningshuset var det et uthus innredet med fjøs og låve. I 1897 ble en kvistbygning bygget ut på baksiden og overetasjen ble innredet til boligformål. Bygningen har samme eksteriørmessige utforming i dag som i 1890-åra.1)

1)
Oddveig Foldøy Solli: Egersund Bd.II – Presentasjon av bygningene. Magistergradsavhandling ved Institutt for folkelivsgransking. UiB 1976