Egersund byhistoriske leksikon

Telestasjonen på Varberg

Telemasta på Varberg under montering våren 1968. Foto: Alf Fagerheim/DF

I 1968 etablerte Televerket en stasjon for TV/FM-Radio på Varberg for å gi bedre signaldekning i området. Stasjonen besto av ei antennemast på 45 meter og et mindre bygg for tekniske installasjoner.

Allerede året etter, i 1969, ble det ført opp et noe større bygg på ca 25 m2 og ei større mast med høyde 60 meter for også å kunne ivareta radiolinjeforbindelsen til og fra Egersundsområdet.

I 1978 ble det tekniske bygget utvidet med 12 m2. Samtidig ble det bygd en traktorveg til toppen for å forenkle utbyggingen og framtidig drift av stasjonen.

I 1985 var det klart at stasjonen måtte utvides for å kunne dekke framtidens behov. Dette året fikk Televerket tillatelse til å bygge en veg med bredde inntil 2,5 meter til toppen. Det var også behov for å utvide det tekniske bygget med 150 m2. Televerket, entreprenøren og Eigersund kommune la mye arbeid i å avklare byggets utforming og høyde da Varbergtoppen var svært sårbar for et såpass stort inngrep som det her var tale om. I 1988 sto imidlertid bygget klart til bruk.

Senere, i begynnelsen av 1990-åra, ble antennemasta forlenget 10,6 meter slik at høyden nå er 70,6 meter, målt fra fundamentet.1)

1)
Kilde: Telenor