Egersund byhistoriske leksikon

Sundsoddfeltet

I 1894 fikk Egersund Skog- og Treplantningsselskap leie grunn av Prestegården langs Varbergveien, utover mot Bruvik. Selskapet engasjerte seg sterkt i utbedring og opparbeiding av Varbergveien til Ryttervik, og sørget for at folk fikk spasere langs foten av Varberg og videre sørover, nyte utsynet over Søra Sundet og glede seg over at vakker vegetasjon mer og mer preget landskapet.

Selskapet har over en periode på mange år ervervet eiendommer på Hestneshalvøya, mot Søra Sundet. Hensikten har vært som ellers ved selskapets eiendomskjøp: å sikre områder for forskjønnelse av byens omegn – i dette tilfelle særlig innseilingen til byen. Det begynte i 1905 ved kjøp av strekningen langs sjøen mellom Sundsodden og Hyseberget og ble (så langt) avsluttet i 1986 ved erverv av Rosshagen (makebytte med kommunen). Selskapets eiendommer i området er nå på rundt 900 mål.

Stien gjennom området, mellom Ryttervik og Sundsodden, ble påbegynt i 1935. Stien hadde høy prioritet i selskapet, men det var trange økonomiske vilkår på den tiden. Det ble gitt kr. 1 000 i statsbidrag til arbeidslønn, og selskapet hadde kr. 2 500 som hadde blitt samlet inn i 1920-åra. Enda noen midler måtte samles inn, men sommeren 1939 kunne selskapet tilfreds konstatere at «Varbergveien videre til havet» var fullført.1)

1)
Leif Dybing: Egersund Skog- og Treplantningsselskap 1878-2003 Artikkel i bilag til Dalane Tidende fredag 23. april 2004