Egersund byhistoriske leksikon

Strandgaten 41

Strandgaten 41 er andre hus på venstre side. Foto: P. A. Flak/DF

Strandgaten nr. 41 er en av tre Freda bygninger i Egersund, fredet etter lov av 02.12.1920 og tinglyst 24.08.1923.

Bygningen ble oppført av Madam Brinck i 1846, etter Bybrannen i 1843. Ved siden av våningshuset var det et uthus. Hennes datter Johanne fikk skjøte på eiendommen i 1855. Året etter giftet hun seg med Johannes Ellingsen Hovland, men ble enke allerede etter ett år. Hun startet da hotelldrift, Ellingsens Hotel, og hadde også en krambod i huset. Ellingsens Hotel avviklet virksomheten i 1914. Senere overtok en ny eier og fortsatte hotelldriften i huset, nå under navnet Victoria Hotel.

Senere ble det foretatt noen mindre ombygginger, men 1960-åra ble bygningen fullstendig ominnredet til forsamlingslokaler og leseværelse. Huset ble kjøpt av Røde Kors i 1980 og var korpsets base inntil det ble solgt til private i 2010.1)

1)
Oddveig Foldøy Solli: Egersund Bd.II – Presentasjon av bygningene. Magistergradsavhandling ved Institutt for folkelivsgransking. UiB 1976; Abram Kjell Sørdal: Kvinnelige næringsdrivende. Dalane Folkemuseums årbok nr. 13, s. 12; Sigmund Birkeland: Egersund Røde Kors Hjelpekorps 50 års jubileum. Hefte