Egersund byhistoriske leksikon

Strandgaten

Gate mellom Torget og Dampskipskaien, navnsatt i 1905.

Strandgaten i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF
Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Gata ble regulert og anlagt etter Bybrannen i 1843, og var byens hovedgate langs Egersundstronne. På reguleringsplanen er den kaldt Strandgaten, og dette ble også gatas offisielle navn. Den tidligere «strandgata» (før bybrannen) hadde fulgt en annen trasé, så langt opp i bakken at den knapt hadde fortjent samme navn. Nå fikk gata den status og posisjon som beliggenheten og aktiviteten langs den tilsa. 1)

Bebyggelsen langs Strandgaten som er reist i etterkant av bybrannen i 1843 bærer preg av den senempiriske byggestil som var borgerskapets foretrukne byggestil på den tiden. Trehusene har en stram, klar bygningskropp, som oftest symmetrisk omkring en midtakse med klassiske motiver som søyler, tempelgavler, hel- og halvvalmede tak og imitasjon av hjørnekvader og sluttsteiner i listverket over vinduer og dører.2)

I Strandgaten er det tre Freda bygninger: nr. 41, nr. 43 og nr. 58.

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 60.
2)
Knut Jan kluge: Bebyggelse i Egersund - Bygningshistorisk formveileder. Eigersund kommune