Egersund byhistoriske leksikon

Stormvarslet

Fra Egersundsposten 18.10.1905

Over Egersund Telegrafstasjon kom det værmeldinger fra Bergen. I 1905 ble det satt opp en signalmast som viste disse varslene. Masta var plassert utenfor havnelos Petter M. Nielsens hus i Strandgaten 17, og i ettertid har huset blitt kalt ”Stormvarslet”.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 165