Egersund byhistoriske leksikon

Stoplesteinane

Stoplesteinane. Foto: Per Einar Lædre

Stoplesteinane (Stoplesteinan) er en steinsetting som ligger i på toppen av Skårabrekka, på gården Årstads grunn. Navnet kommer trolig fra norrønt stǫpull, som har sammenheng med stav1) eller stabel.2)

Stoplesteinane består av 16 reiste steiner som står i en sirkel med diameter rundt 21 meter. De høyeste steinene rager ca. 1,2 meter over bakken. Etter en muntlig tradisjon er Stoplesteinane et tingsted fra vikingtiden, altså perioden 800-1000 e.Kr. Undersøkelser av tilsvarende steinsettinger i Norge og Nord-Europa viser imidlertid at disse er graver fra slutten av bronsealderen og fram til slutten av eldre jernalder, altså i tiden mellom 500 f.Kr. og 600 e.Kr. Tidlig på 1930-tallet ble det funnet et brannlag i sentrum av Stoplesteinane, noe som kan være tegn etter en begravelse, men det er ikke dokumentert. Det er heller ikke utenkelig at et gravminne fra eldre jernalder har vært brukt som tingsted i vikingtiden.

En gammel ferdselsveg, «Den indre ridevei» eller «St. Olavs vei», mellom Egersund og Sokndal går forbi Stoplesteinane.3)

1)
(jamtjukk) kjepp, stokk, brukt som støtte
3)
Kilder: http://www.fornminner.no/Fylkeskommunen/04-eigersund-stoplesteinane/Stoplesteinane.pdf - Hentet 07.10.2014: Regionplan for friluftslivet i Dalane 1995-2000, kap. 6.5