Egersund byhistoriske leksikon

Steinbryggen

Steinbrygga. Foto: E. H. Torjusen/DF

Bryggearealet mellom kirken og Vågen, navngitt i 1969. Samme område var tidligere en del av Fiskebryggen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 43