Egersund byhistoriske leksikon

Spinnerigaten

Kart: Eigersund kommunes kartløsning.

Opprinnelig ei sidegate ut fra Mosbekk plass, i retning Lundeåne, regulert i Reguleringsplan 1858 og navnsatt i 1905. Nå er den forlenget langs Lundeåne fram til Bøckmans gate.

Gata førte fram til ullvarefabrikken – spinneriet, nå Svanedalgården – ved Lundeåne.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 58