Egersund byhistoriske leksikon

Spilderhauggaten

Ikke lett å forlenge denne gata til Øvre Prestegårdsvei og Spilderhaugen. Foto: Torbjørn Bøe

Sidegate til Peder Clausens gate, mellom nr. 13 og 15, navnsatt i 1905.

Gata er regulert med 12,5 meter bredde i Reguleringsplan 1905, der den går i rett linje fra Peder Clausens gate mot Spilderhaugen og til enden av Byggebeltet1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 58