Egersund byhistoriske leksikon

Spilderhaugen

Spilderhaugen øverst i bildet, Spilderhauggaten til venstre for Årstadgaten. Foto: E. H. Torjusen/DF

Spilderhaugen var navnet på området hvor Gravplassen ved Gamle Prestegårdsvei ligger. Spilderhauggaten var regulert gjennom den nordre delen av kirkegården i Reguleringsplan 1905, men det bratte terrenget gjorde det umulig å bygge den etter reguleringsplanen.

Ordet spilder er ganske gammelt, og kommer sannsynligvis av det gamle ordet spildr som en tror betyr «noget i retvinklet Hjørne udløbende». Her lokalt kan bruk av ordet henspeile på den rektangulære formen av haugen Gamles ligger på. Den folkelige forklaring på navnet er at det kommer av å spela: spille, leke, more seg.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 58