Egersund byhistoriske leksikon

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstrepartis logo.

Partiet på landsplan ble dannet i 1975 som en forlengelse av Sosialistisk Valgforbund som besto av Sosialistisk Folkeparti, Norges Kommunistiske Parti og Demokratiske Sosialister-AIK.

Lokallaget av Sosialistisk Valgforbund i Eigersund ble stiftet i april 1973 med et arbeidsutvalg på tre personer. Laget ble formelt konstituert 16. oktober samme år.1)

1)
Kilder: Frank Rossavik: SV Fra Kings Bay til Kongens bord; Eigersund kommunes arkiv