Egersund byhistoriske leksikon

Sørlandsbanen

Sørlandsbanen er navnet på jernbanen mellom Stavanger og Oslo. Egersund er fast stasjon på banen, 525 km fra Oslo og 73 km fra Stavanger. Med Sørlandsbanen ble Egersund og distriktet knyttet til landets øvrige jernbanenett, og reisetiden til Oslo ble redusert dramatisk i forhold til situasjonen før banens fullførelse.

Egersund stasjon med åpningstog for elektrisk drift på Sørlandsbanen i 1950, tog 702 trukket av elektrisk lokomotiv type El 8 nr. 2065 ved siden av damplokomotiv type 30b. Foto: Ukjent/Norsk Jernbanemuseum; Jernbaneverket

Banen er bygd over lang tid, og flere delstrekninger har egne navn. Både Jærbanen og Flekkefjordbanen (strekningen Egersund – Tronvik) inngår i Sørlandsbanen.

Vedtak om utbygging av strekningen Neslandsvatn – Tronvik ble gjort 17. november 1923, men først i 1944 var strekningen ferdig og forbundet med Flekkefjordbanen.1)

  • Offisielt åpnet 1. mai 1944.
  • Normalspor2) på hele strekningen mellom Oslo og Stavanger
  • Elektrifisert: Sira – Egersund 1. februar 1950, Egersund – Stavanger 3. juni 1956.
  • Fjernstyring: Stavanger – Sandnes 20. mars 1964, Sandnes – Egersund 7. juli 1964, Egersund – Sira 22. mai 1966.
1)
Kilde: NSB Datablad: Sørlandsbanen, Kristiansand – Stavanger
2)
Sporvidde 1435 mm