Egersund byhistoriske leksikon

Sorenskrivere for Egersund

Sorenskriver (soren: partisipp av dansk sværge; edfestet1) ) er i dag (2021) lederen av en tingrett. Sorenskriveren er dommer i straffesaker og sivile saker, og som regel også skiftedommer, namsdommer og notarius publicus.

Sorenskriverinstitusjonen ble opprinnelig opprettet ved kongebrev av 1591 og 1634. Tittelen sorenskriver ble tidligere brukt om embetsdommeren i herredsretten, mens domstollederen i byretten hadde tittelen justitiarius, eller byfogd hvis byretten bare hadde én dommer.

Fra 1. januar 2002 skiftet både by- og herredsrettene navn til tingretter. Samtidig fikk lederne av alle tingretter tittelen sorenskriver.2)

Jæderens og Dalernes sorenskriveri dekket Jæren og Dalane. Det ble delt i to i 1869 ved kongelig resolusjon av 24.9.18683) til Jæderens sorenskriveri og Dalenes sorenskriveri. Dalane sorenskriveri skiftet navn til Dalane tingrett i 2002. Den 26.4.2021 ble Sør-Rogaland tingrett opprettet, og består av tidligere Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett.4)

Liste over sorenskrivere for Egersund

Disse sorenskriverne kjenner man til for Egersund:5)6)

 • 1608, 1610 (nevnt) Niels Nielssen
 • 1613-1622 (cirka) Niels Jakobsen Høgh
 • 1626-1652 Henrik Hanssen
 • 1652-1665 Rasmus Svendssen
 • 1720-1726 Schultz, Oluf
 • 1732-1760 Paulssen, Niels
 • 1760-1795 Weyer, Hercules (f. 1712, d. 1795)
 • 1795-1812 Laurits Bentzon Thrap (f. 1759, d. 1812)
 • 1814-1821 Hans Leierdahl Nansen (f. 1764, d. 1821)
 • 1821-1828 Niels Arentzen Sem (f. 1782, d. 1859)
 • 1829-1833 Gunder Aas (f. 1785, d. 1853)
 • 1834-1868 Christian Feyer (f. 1792, d. 1879)
 • 1869-1899 Thomas Henrik Hammer (f. 1815, d. 1900)
 • 1899-1905 Paul Ernst Garmann Bergh Gløersen (f. 1850, d. 1918)
 • 1905-1910 Kristoffer Hassel Schaanning (f. 1880, d. 1961)
 • 1911-1917 Fredrik Theodor Emil Schneider (f. 1857, d. 1946)
 • 1917-1933 Gabriel M. D. Norheim (f. 1863, d. 1934)
 • 1933-1943 Einar Figenschou (f. 1873, d. 1965)
 • 1946-1957 Alf Lind Hærem (f. 1898, d. 1993)
 • 1958-1963 Peder Andreas Meland (f. 1900, d. 1963)
 • 1963-1970 Olaf Andreas Sirnæs (f. 1910, d. 2004)
 • 1970-1977 Finn Backer Midbø (f. 1918, d. 1999)
 • 1977-1981 Oddvar Ryen (f. 1922, d. 2017)
 • 1981-1982 Jostein Rovik (f. 1942)
 • 1983-1987 Haavard Vedelden (f. 1922, d. 1987)
 • 1988-2009 Inger Labråthen (f. 1947)
 • 2009-2012 Svein Eikrem (f. 1961)
 • 2012-2021 Alexander Schønemann (f. 1971)
 • 2021- Mariann Asmundsen Svensen (f. 1968)
1)
Ordbog over det danske Sprog - Historisk ordbog 1700-1950
2)
Store Norske Leksikon: https://snl.no/sorenskriver
3) , 5)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.
6)
Olafsen, Arnet (1940). Våre sorenskrivere 1591-1814. Oslo: O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri.