Egersund byhistoriske leksikon

Sølvbakken

Utsnitt av Reguleringsplan 1905. Sølvbakken var her regulert helt opp til Ludvig Feylings gate.
Sett fra Strandgaten. Foto: T. Bøe

Gate mellom Strandgaten og Nygaten, regulert i Reguleringsplan 1858 og navnsatt i 1905. Gata har navn etter et jordstykke, Sølvbakken, som lå i området ovenfor Nygaten. Hva som ligger i ordet sølv i denne forbindelse er noe uklart, men mest sannsynlig er det en forkortelse eller forvanskning av Sylviusbakken etter sogneprest Nils Olsen Sylvius som i 1680 kjøpte en part av Årstad her og ryddet den. Sylvius-navnet er konstruert og kommer av at Nils Olsen i sine glade studenterdager ville pynte seg med et latinsk navn som kunne stå i stil med hans planlagte framtidige virke.

Sølvbakken ble også kalt Aksebrådet på folkemunne.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 60; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1 s. 66; I. Mehus: Stedsnavnene i og omkring Egersund - hvad de forteller os. Særtrykk av Egersundsposten 1938