Egersund byhistoriske leksikon

Soluret på kirken

Soluret på kirkens sørvegg når sola står i sør (på fototidspunktet kl. 13:20 - viseren er en tanke bøyd). Foto: Per Einar Lædre

Ladestedets kollektive klokke befant seg på kirkens sørvegg, over hovedinngangen. Dagens solur er en kopi av det originale uret, bygd på Dalane Folkemuseum. Da det originale soluret ble tatt ned ble det undersøkt av Arkeologisk museum i Stavanger uten at en fant dokumentasjon for når det ble konstruert.

På tidspunktet da det originale soluret ble konstruert var den lokale tid slik at når sola sto i sør var klokka tolv. Når sola står i sør over Egersund står den midt mot uret, og skyggen fra viseren (gnomon) står loddrett mot urskiva. Skyggen fra viseren faller til venstre for midten om formiddagen og til høyre for midten om ettermiddagen.

Ved normaltid i dagens tidssystem gir viseren loddrett skygge når klokka er rundt 12:201).2)

1)
Når det er sommertid gir den loddrett skygge når klokka er rundt 13:20.
2)
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Solur (Hentet 02.04.2014); Egersund kirkelige fellesråd v/Kirkeverge Jørgen Tore Omdal.