Egersund byhistoriske leksikon

Solkrone

Solkrone, 1955. Foto: Andreas Skaar/DF

Solkrone (Statens Kartverk: Solkroa) er området ved foten av Varbergs sørside, der Varbergveien dreier skarpt mot øst, sør for Tyskerbrygga. Fram til siste utvidelse av Varbergveien på denne strekningen var det en benk mellom vegen og fjellet der en kunne sitte i ly for nordavinden, med sola skinnende fra sør, og betrakte trafikken i Søra Sundet.

Navnet er sammensatt av sol og kro, fra norrønt krå, indre hjørne.1)