Egersund byhistoriske leksikon

Soldaterhaugen

Soldaterhaugen til venstre i bildet, litt over midten. Foto: E. H. Torjusen/DF (Utsnitt)

Soldaterhaugen var betegnelsen på en haug som lå på øvre siden av Hammers gate, mellom denne og Kjeld Bugges gate og sørøst for krysset med Husabøveien, der mannskapene på Lindøy batteri etter tradisjonen drev våpenøvelser.1)

1)
Kilde: Arvid Midbrød: Lindøy batteri – Vared og vern i Egersundsområdet