Egersund byhistoriske leksikon

Sokndalsveien

Sokndalsveien ca. 1918. Foto: Sven Larsen/DF
Fra krysset ved Heggdalsveien. Foto: T. Bøe

Vei fra Mosbekk plass til bygrensa og videre mot Sokndal, regulert i Reguleringsplan 1905 og navnsatt i 1905.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 58