Egersund byhistoriske leksikon

Slettebøe, Halvdan

Halvdan Slettebøe. Fotograf: Ukjent. Dalane Tidende

Født i Egersund (f. 4/4 1904 - d. 27/11 1972). Sønn av Andrea Slettebøe f. Andersen og konditor Anders Slettebøe. Slettebøe vokste opp i Egersund. Etter å ha gått på gymnasium i Oslo og Stavanger studerte han tre år i Paris. Deretter arbeidet han en tid i Buenos Aires, Argentina før han kom tilbake til Norge igjen. Slettebøe likte å skrive og han leverte noveller til ukeblad og skrev flere lokalrevyer for E.I.K. og Turnforeningen.

I 1938 ble han redaktør i Egersundsposten. Da Norge ble okkupert den 9. april 1940 ble avisen innstilt og Egersundspostens siste nummer kom ut 19. april 1940.

Under krigen måtte han rømme til Storbritannia. Han deltok i de norske styrkene i Skottland. Her pådro han seg et hjerteonde som han aldri ble kvitt. Slettebøe ble derfor overført til et militærkontor i London, hvor han arbeidet til krigen var slutt. Da han kom tilbake til Norge etter freden hadde han ikke lenger et arbeid å gå til.

Sommeren 1945 ble han spurt om å overta stillingen som redaktør i Dalane Tidende. Den 14. september samme år tiltrådte han stillingen. Slettebøe var redaktør fram til sin død i november 1972. 1)

1)
Kilde: Dybing, Leif, Dalane Tidende i 125 år 1885 - 2009. Dalane Tidende Egersund 2009