Egersund byhistoriske leksikon

Slakthuset på Eie

Det nye slakthuset på Eie sto ferdig i desember 1954. Foto: Fotohuset/Dalane Folkemuseum

Allerede i 1940 hadde Rogaland Fellesslakteri kjøpt en tomt på Eie med tanke på å etablere et moderne slakteri der. Det kommunale slakthuset i byen var lite og umoderne, og sauebøndene ønsket seg sterkt et nytt slakteri.

Etter at bykommunen hadde innsett at slaktehuset måtte etableres utenfor bygrensa, aksepterte den i 1951 en avtale om at Fellessalget skulle få overta slakterimonopolet i distriktet og etablere seg på Eie. På tomta der, som lå like ved jernbanestasjonen, kunne det bygges et topp moderne anlegg med kjøleanlegg og med jernbanespor helt inn til bedriften.

Med tilsagn om billig lån fra Landbruksdepartementet ble bygging igangsatt, og det ferdige bygget ble åpnet fredag 10. desember 1954.1) Med dette hadde distriktet fått et slakteri som i mange år ble omtalt som ”et av de mest moderne i Skandinavia.”

På den tiden var Egersund landets sjette største slakteriby, og slakteriet på Eie var i 1960 distriktets nest største arbeidsplass med 60 ansatte.2)

På slutten av 1970-åra hadde anlegget utspilt sin rolle, og bygging av et nytt og større slakteri på Tengsareid ble satt i gang. Dette sto ferdig i 1981. Da overtok Dalane elverk bygningen på Eie og etablerte sitt hovedkontor der.

1)
Kilde: Jærbladet 16.12.1954
2)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 515ff, 530