Egersund byhistoriske leksikon

Skytebanen ved Nyeveien

Skytterhuset ved Nyeveien, 1947. Foto: Fotohuset Egersund AS/Dalane Folkemuseum

Egersund skytterlags bane i Hestholan måtte rundt 1900 vike for Flekkefjordbanen, og i 1900 fikk laget bygd en ny bane ved Nyeveien, ved Lundeånas utløp fra Slettebøvatnet. Det ble en tidsmessig og svært moderne skytebane med skytterhus og hold på 100, 200, 300, 400, 600 og 800 meter. Samtlige av anvisergravene på disse holdene er fortsatt godt synlige i terrenget.

Skyteskiver på 100 og 300 meters hold. 1948. Foto: Fotohuset Egersund AS/Dalane Folkemuseum

Den nye banen inspirerte til stor aktivitet i laget, og det kulminerte med arrangement av det 24. landsskytterstevne i juni 1916 med 288 deltakere. Deretter avtok aktiviteten, og i årene 1928 – 1934 var det nesten ikke aktivitet.

Anvisergrava på 300-meteren. Foto: Per Einar Lædre

Under okkupasjonen var det naturlig nok ingen aktivitet i laget, men det startet opp igjen sin virksomhet i 1945. Oppslutningen var god, og banen ble satt i stand og pusset opp. I 1966 utløp leiekontrakten på skytefeltet. Det, sammen med flere andre forhold, gjorde at laget måtte se seg om etter en nytt område å anlegge bane på. Valget falt på Fotland, og der holder laget fortsatt til.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s.206f, 285; Usignert og udatert notat: Egersund Skytterlag feirer i år 100 år, Dalane Folkemuseums arkiv